Megoldások missziója – Megoldásközpontúság az iskolákban

Balogh Niki írása

baloghnikiMit adjunk át a gyermekeknek a vő emberiségének? Mit adjunk tobb mindabból, amit mi magunk kaptunk? Hol van az oktatás szerepe a vő felnőttjeinek boldogságában? A BOLDOGulásban. Az iskola magokat kell elültetessen diákjaiba, aszerint, hogy addig mi volt kívánatos? Vagy a magok már adottak és csak hagyni kell kicsírázni őket?

A megoldásközpontú szemlélet úgy tartja, hogy a mag születésétől fogva minden emberben ott van. A környezet ideális esetben annak kiteljesedését segíti. Az ideális környezet ideális tér. Egy fa akkor tudja kitárni önnön nagyságát, ha van tér vekedéséhez. Így veheti fel a benne rejlő legjobb, legszebb formáját.

Tehát a kérdés, hogy célunk egy előre meghatározott formába önteni gyermekeinket vagy pedig kezükbe adni azokat az eszközöket, melyekkel maguk alakíthatják ki egyéni formájukat.

A SolutionSurfers Magyarország trénerével, Göntér Mónival két Békés megyei általános iskolában jártunk. Az egyik iskola pedagógusai most nyitnak a megoldásközpontúság felé, a másik iskola tanárai már egy éve alkalmazzák a megoldásfókuszú szemléletet. Az év során négy tréningen vettek részt, az intézmény igazgatónője pedig maga is képzett brief coach.

Miért lép valaki tudatosan a szemléletváltás útjára, s mit tapasztalnak azok, akik már élik azt? Általában akkor akarunk változtatni, mikor a meglévő már nem működik tobb. Idejétmúlt. Múlt.

girl-in-classroomA megoldásfókuszú filozófia szerint a múltnak a működő elemeit érdemes felkutatnunk a vágyott jövő felépítéséhez. Ennek belátására jutott első iskolánk. Felismerték, hogy az új generációhoz új oktatási módszer kell. A régi már nem válik be, és miért is lenne így, hiszen a felnövekvő kisiskolások a múlt társadalmitechnikai környezetéhez képest teljesen új világba születtek bele. Ez a világ, ami számukra születésüktől fogva adott, oktatóik számára alkalmazkodást, régi sémák, koncepciók újragondolását kívánja meg. Első iskolánk oktatói tehát úgy döntöttek, a megváltozott (és folyamatosan változó) világot követve ők is változ(tat)nak. Csodálatrméltó, bátor elhatározás felülírni mindazt, ami addig működött és mármár szünkké vált. Véleményem szerint a legjobb kezekbe kerültek. Pontosabban a legjobb terekbe hiszen a tréningek mindössze szabad teret adnak ahhoz, hogy az ember maga vehesse kezébe gondolkodásmódját. kormányosként a megoldások felé vezetve, zenészként a lehetőségekre hangolva azt.

A másik iskola mindennapjaiban ez a tér már kialakulóban van. Falak omlanak le, a problémaelemző, hiányosságokra és javítandó területekre kiemelten visszacsatoló tanári gondolkodásmód falai. Ezeken túlra helyeződött a tantestület közös tekintetének fókusza lelkes, nyitott igazgatónőjével az élén. Ezzel a figyelem problémákról megoldásokra való puszta átirányításával meg is nyílt a szabad lehetőségek tárháza, mely valójában korábban is ott volt a gondolkodási keretek túloldalán. Miért ne dicsérhetnénk a gyereket azért, mert szépen áll a sorban? Miért ne kérhetnénk arra, hogy minden tanóra elején maga jelölje ki, milyen teljesítményt r el saját magától? Miért ne buzdíthatnánk önreflexióra, hogy értékelje ki ő is azt amit csinált saját mércéje alapján.

Ebben az iskolában a következő már érvényesült: vegyük észre azt ami nem működik, és engedjük el, ne kapaszkodjunk bele tobb. Helyette engedjük be az újat, ami voltaképpen az új generációs gyerekek számára kevésúj, mint a régi gyakorlatot ismerő pedagógusoknak. Ily módon talán éppen ők hozzák magukkal egy új oktatási rendszer alappilléreit. Pusztán azzal, hogy milyen kihívást jelentenek a hivatásukban eltökélt tanároknak. Ebben az értelemben ők is tanítanak. A tanárokat tanítják új módon, új hozzáállással tanítani. így válik az iskolai tanulás együttműködéssé, közös felfedezéssé, szörföléssé az élet tengerén. A már meglévő erősségek kiemelése és elismerése, s ebből a gyott vő felépítése, lehetőség, hogy a gyerekek aktív részesei legyenek saját oktatásuknak. Megnyilatkozási lehetőségeket kapnak, kész válaszok helyett megtanulhatnak kérdezni (merni) is. Elsősorban maguktól, hogy mik a céljaik, mi felé törekszenek, és hogyan haladnak afelé. Mert ez mindenkinek a saját kérdése.

S a kérdés ugyanolyan fontos (ha nem fontosabb), mint a válasz. A jól feltett kérdések nagyban hozzájárulnak a világ előrehaladásához.

indigo-gridMásodik iskolánkban a pedagógusok és a gyerekek áradoztak az utóbbi évben történt változásokról. Mióta megoldásokban gondolkoznak“, felszabadultabb a légkör osztályteremben, tanári szobákban és azokon vül is (merthogy a hozzáállást hazaviszi diák és tanár is). Erősebb a közösségi érzés és a gyerekek lelkendezve fejlesztik képességeiket, elismerve saját értékeiket, és egymásét akár tárgyi formában is. Kavicsokat áramoltatnak egymás között, mindenki ad és kap, amikor valami példaértékű cselekvés történik. Az iskolagyűléseken minden apró eredményért és sikerért ünneplik egymást.

Inspirálóan hatott rám az a szellemiség, amit a módszert már sikeresen alkalmazó iskolában éreztem. lehet ott diáknak lenni, és ha diáknak jó, akkor tanárnak is (na és persze fordítva is).

Bizakodásra késztet a másik iskola kezdeményezése és már megmutatkozó erőforrásuk: a fejlődés gya. A jelenben már ott is a jövő, a gy köntösében.

Írás közben ebből a szellemiségből merítettem, úgy érzem, volt mil. A valódivá váló szellemiségből: hivatásukban szárnyra kapott tanítók és szárnyaikat vesztő gyerekek iskolájából. Abból a tapasztalásból, hogy nincs két oldal: a megfelelni gyó kisdiákok, és teljesítményt berögzötten elvá tanárok felállása. Hanem saját értékeikben megerősített, társaikat is szeretettel megerősítő gyerekek… és a gyerekek mellett saját, régiúj képességeik felismerésére is nyitott tanárok. Egy oldal, egy közösség, ahol mindenki együtt fejlődik.

Ehhez társul a tréner, aki jól tudja, hogy ezt a folyamatot ő mindössze hagyta elindulni és történni, keretet biztosítva a megvalósuláshoz… és elindult, és történik, megvalósul! Mi ez, ha nem misszió? Megoldások missziója, mely tréner mellett ennek a két elkötelezett iskolának már biztosan szívügye.

Mit adjunk át a jövő emberiségének? A cikk elején feltett kérdésre megoldásfókuszú választ adk. Pontosabban kérdést: Mi a Te legmerészebb elképzelésed a vő világról? Mit gondolsz, Te most, jelen helyzetedben mit tehetsz azért, hogy ez megvalósuljon? Miket teszel már most azért, hogy gyermekeidnek, unokáidnak, dédunokáidnak boldog élete legyen?

balogh.nixi@gmail.com