Események

2015. évi közgyűlés – május 13. 18h

2015. május 5.

Kedves egyesületi tagok és lelkes támogatóink!kozgyules

Szeretettel meghívunk benneteket egyesületünk éves közgyűlésére.
Időpont: 2015. május 13. szerda 18-20h
Helyszín: Kaptár, 1065 Budapest, Révay köz 4.

A közgyűlés napirendi pontjai:

1. A közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
2. A közgyűlés levezető elnökének, valamint a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Az Elnökség tagjainak beszámolója az Egyesület 2014. évi tevékenységéről és a pénzügyi beszámoló ismertetése
4. Szavazás a 2014. évi beszámolók elfogadásáról
5. Vita és szavazás a 2015 évi tagdíj mértékéről
6. Személyi változások az elnökségben
7. Az tisztségviselők megválasztása
8. Az új civil szervezetekről szóló törvénynek megfelelő Alapszabály változásainak megvitatása, szavazás
9. Az Elnökség tagjainak 2015. évi munkaterve
10. Szavazás a 2015. évi munkaterv elfogadásáról
11. A 2015. évi költségvetés-tervezet bemutatása
12. Szavazás a 2015. évi költségvetés-tervezet elfogadásáról
13. Ügyvédi meghatalmazás
14. Egyebek
Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlést azonos helyszínen és napirenddel 2015. május 13- án tartjuk 18:15 órai kezdettel.
A megismételt közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül – az Alapszabályban meghatározott kérdések kivételével – határozatképes.