Események

Sue Young: Megoldásfókuszú iskolák. A bántalmazáskezelésen túl

2018. október 10.

“Sue Young könyve már évek óta a látókörünkben volt. Az évek során, miközben magyarországi iskolákban – elsősorban általános iskolákban és néhány középiskolában is – megoldásfókuszú szemlélettel dolgozva egyre több tapasztalatot szereztünk, az is nyilvánvalóvá vált, hogy érdemes ezt a könyvet a magyar közönség számára is elérhetővé tenni. Az elmúlt évek során egyre többször merült fel az igény a bennünket megbízó iskolák részéről bántalmazásos, iskolai szekálással kapcsolatos esetek kezelésére, a tantestület továbbképzésére, új utak és eszközök kidolgozására azért, hogy az ilyen esetekben a pedagógusok és más, gyermekekkel foglalkozó szakemberek a helyszínen a lehető leghatékonyabban tudjanak szakmaiságukra és emberségükre is építve eljárni.
Az iskolai bántalmazás megszüntetése, kezelése illetve legfőképpen megelőzése nemzetközi törekvés. Az elterjedt és alkalmazott prevenciós programok nagy része azonban még mindig ugyanazt a modellt követi, amit Olweus az 1980-as években meghatározott. Ezek lényegi eleme, hogy a gyerekekben minél többféle módon tudatosítsák a bántalmazás mibenlétét. Beszélnek bántalmazóról, áldozatról, szemlélődőkről és a tudatosítástól azt remélik, hogy adott esetben a gyerekek maguk közbeavatkoznak és megakadályozzák a bántalmazást.
E bántalmazásellenes programok hatékonysága azonban, a kutatások szerint, elmarad a várttól, az eredmények alapján úgy tűnik, a bántalmazás előfordulási gyakorisága nem csökkent a prevenciós programok hatására.
Sue Young könyvének tanulságai egybevágnak saját tapasztalatainkkal: amiről sokat beszélünk, annak megnő a jelentősége. Jobb eredményeket érünk el az iskolákban akkor, amikor a tanárok illetve diákok figyelmét a kívánt helyzetre irányítjuk és arról beszélünk, milyen iskolává, tantestületté, osztályközösséggé szeretnének válni ahelyett, hogy a problémák elemzésének szentelnénk időt.
Habár ez a könyv kifejezetten a bántalmazás összefüggéseit szem előtt tartva íródott, a megoldásfókuszú szemlélet alkalmazása bárhol fontos lehet, ahol a cél a pozitív változások elősegítése. A bántalmazáskezelés egy nagyszerű példa arra, hogy a megoldásfókuszú beszélgetések segítségével miként lehet egy intézmény több szintjén is változást előidézni.
Reméljük, hogy az oktatásban dolgozók felismerik a megoldásfókuszú eljárásban rejlő lehetőségeket az általános oktatási-nevelési jó gyakorlatok feltárásában illetve megalkotásában. Már most számtalan jól bevált gyakorlata van az egyes intézményeknek és az ott dolgozó pedagógusoknak arra, ahogyan a nehéz helyzeteket kezelik. Munkánk során sok elkötelezett pedagógussal és hatékonynak bizonyult eszközzel találkoztunk, sőt olyan intézményekkel is, ahol a bántalmazás kérdése nem vagy alig merült fel.
Amint Sue Young is írja: „Ahol nincs megoldandó probléma és ezért nincs szükség megoldásra sem, ott a megoldásfókuszú gyakorlatot célszerű inkább lehetőségfókuszúként meghatározni.
Ezzel a könyvvel ehhez a „lehetőségfókusz”-hoz szeretnénk hozzájárulni, olyan jó példákat és eszközöket megosztani az olvasóval, amelyeket már másnap biztonsággal kipróbálhat, mint ahogyan azt mi is megtettük,
nemcsak iskolai környezetben. Mert e könyv hatásköre messze túlmutat az iskolákon…”
Göntér Mónika és Hankovszky Katalin
Sue Young könyve 2018. október 13-án jelenik meg a Solutionsurfers gondozásában.
A szerző interaktív könyvbemutatót tart, melyre ide kattintva jelentkezhetsz.