Események

Hiánypótló közgyűlés 2015. nov. 25.

2015. november 11.

kezekTisztelt Egyesületi Tag!
 Ezúton, tisztelettel meghívlak a Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek Egyesülete 2015. november 25. szerda 18:00 órától tartandó közgyűlésére.
A közgyűlés helyszíne1065 Budapest, Révay köz 4. (KAPTÁR)
A közgyűlés időpontja2015. november 25. szerda 18:00 óra.
A közgyűlés napirendi pontjai a következők:

  1. A közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása
  2. A közgyűlés levezető elnöke, szavazatszámlálók, valamint a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
  3. Vita és szavazás a 2015 évi tagdíj mértékéről
  4. Személyi változások az elnökségben – döntés az Elnök visszahívásáról és az Egyesület képviseletét egy személyben ellátó elnök megválasztásáról
  5. Fenti döntések alapján az Alapszabály változásainak megvitatása, és a 2013. évi V. törvénynek (Ptk.) és a 2011. évi CLXXV. törvénynek (Ectv.) megfelelő új Alapszabály elfogadása
  6. Ügyvédi meghatalmazás.
  7. Egyebek.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van.
Határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés azonos helyszínen és napirendi pontokkal, 2015. november 25. 18:15 órai kezdettel kerül megtartásra.
A megismételt közgyűlés – az alapszabály elfogadásához, módosításához kapcsolódó kérdéseket kivéve – a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
Tisztelettel,
Csajtai Kornél
ügyvivő elnök