Események

Kids' Skills – Megoldásközpontú gyermeknevelés a gyakorlatban

2019. június 27.

Ben Furman kétnapos tréninget tart Magyarországon 2019. augusztus 21-22-én!

A Kids’ Skills módszer hátteréről és alkalmazási lehetőségeiről olvashatunk Ben Furman Z-Press Kiadónál megjelent könyvében. A Kids’Skills olyan megoldásközpontú módszer, mellyel segítséget nyújthatunk a gyerekeknek az érzelmeik kezeléséhez, és támogathatjuk őket a magatartási problémák leküzdésében. Jelen könyv biztos alapot ad e módszer gyakorlati alkalmazásához. 
Bátorítást kapunk arra, hogy próbáljuk ki és kezdjük el használni a módszert gyerekeinkkel, amihez támpontot is nyújt a könyv: tanácsokat ad arra nézve, hogy mit érdemes megfontolnunk az első “kísérletünk” előtt.
A könyv első része megismerteti az olvasókkal a Kids’Skills módszerét, valamint háttér-információkkal szolgál, beleértve az inspirációs forrásokat és a módszer fejlődéstörténetét is.
második rész felvázolja a Kids’Skills 15 lépését, és bemutat egy teljes esettörténetet a módszer gyakorlati alkalmazásának illusztrálására.
harmadik fejezet egyéni történetekből áll, melyek révén láthatjuk, hogy a problémák milyen széles spektrumán segített túljutni a Kids’Skills. A történetek a gyerekek kora szerinti időrendben követik egymást, a hároméves kisgyerektől a tizennégy éves kamaszig.
A könyv negyedik részében a történetek a Kids’Skills közösségi alkalmazására nyújtanak példákat – gyerekcsoportokra, iskolai osztályokra vagy akár egy egész iskolai közösségre nézve.
E könyv célja az, hogy új ablakot nyisson mindazok számára, akik gyerekekkel foglalkoznak, illetve gyermeket nevelnek. Azt szemlélteti, hogy ha tisztelettel és együttműködően közeledünk a gyerekekhez, ők nemcsak készséges partnereinkké válnak, hanem képesek is megbirkózni a saját gondjaikkal.