Események

Közgyűlési meghívó – 2021. március 10. 18:00 óra

2021. február 23.

Meghívó 2021 évi közgyűlésre
Ezúton, tisztelettel meghívlak a Megoldásközpontú (Solution Focus) Megközelítéssel Dolgozó Coachok, Fejlesztők és Szervezetek Egyesülete (székhely: 1065 Budapest, Révay köz 4., a továbbiakban: Egyesület) éves, rendes közgyűlésére, amelyre 2021. március 10-én 18:00 órától online, elektronikus formában kerül sor. Az egyesületi tagok a belépéshez szükséges adatokkal emailben is értesítést kapnak.

A közgyűlés napirendi pontjai lesznek:
– A közgyűlés megnyitása, határozatképesség megállapítása,
– A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
– Döntés a 2020. évi pénzügyi beszámoló elfogadásáról,
– Beszámoló és Döntés a 2021. év szakmai és pénzügyi terveiről,
– Egyebek.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén szükségessé váló megismételt közgyűlés azonos helyszínen és napirendi pontokkal, 2021. március 10 18:30 órai kezdettel kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a jelenlevők számától függetlenül határozatképes.
Budapest, 2021. február 23.
Csányi Csaba
Elnök 
A 2021. március 10-i közgyűlés határozatai: Közgyűlési határozatok – 2021. március 10.